Dokumentasi Pelepasan Peserta Didik Kelas IX, Tahun Pelajaran 2021 / 2022